2 Sentyabr 2014

İmam Rza (ə) Mədrəsəsi

İmam Rza (ə) mədrəsəsi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini-elmi ocaqlardan biridir. Burada əsasən Nəcəf elmi hovzəsinin təhsil sisteminə uyğun dərslər tədris olunur. Hal-hazırda mədrəsədə höccətül-islam vəl-müslimin Hacı Hüseyn Əlizadə başda olmaqla yeddi nəfər ustad fəaliyyət göstərir. Burada keçirilən dərslər aşağıdakılardır:


· Quran qiraəti və təcvidi
· Əhkam
· Əqaid
· Quran elmləri
· Ərəb dilinin sərf və nəhvi ("Sərfi-mir”, "Təsrif”, "Əvamil”, "Hidayə”, "Səmədiyyə”, "Suyuti”)
· Məntiq elmi ("Haşiyə” və "Məntiqi-Müzəffər” kitablarından)
· Əqaid elmi ("Babi-hadi əşər”, "Kəşful-Murad” kitablarından)
· Fiqh elmi ("Fiqh əl-İmam Cəfər əl-Sadiq”, "Şərhi-Lümə” və "Məkasib” kitablarından)
· Usuli-fiqh elmi ("Məalim”, "Müzəffər”, "Rəsail”, və "Kifayə” kitablarından)


İmam Rza (ə) mədrəsəsi 2006-cı ildə Hacı Hüseyn Əlizadə tərəfindən təsis edilmişdir.

Hacı Hüseyn Əlizadə 1974-cü il aprel ayının 7-sində Lerik rayonunun Ərdəbilə kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə orta təhsilini başa vurduqdan 2 il sonra (1993-cü il sentyabır ayının 15-i) Bakı şəhərinin Maştağa qəsəbəsində yerləşən İmam Cəfər Sadiq (ə) adına mədrəsədə dini təhsil almağa başlamışdır. Bu mədrəsədə o, Ayətullah Seyyid Əbül-Qasim əl-Xoyinin tələbəsi olan Ayətullah Şeyx Kazim Muhəmmədidən sərf və nəhv, məntiq, əqaid, üsuli-fiqh, fiqh elmlərini kamil şəkildə öyrənmiş, daha sonra isə Ustad Şeyx Kazim Muhəmmədinin dərsi-xaricində (muhazirəsində) iştirak edərək dini biliklərini daha da kamilləşdirmişdir.

Dolayısıyla İmam Rza (ə) mədrəsəsi Ayətullah Şeyx Kazim Muhəmmədinin Azərbaycanda din və elm yolunda çəkdiyi əziyyətlərin və göstərdiyi səylərin bir bəhrəsidir.

Şeyx Muhəmmədi İranın Xoy əyalətinin Maku şəhərində dindar bir ailədə anadan olmuşdur. Miliyyətcə azərbaycanlıdır. O, ilk dini təhsilini öz dayısından almışdır. Daha sonra təhslini davam etdirmək üçün Qum şəhərinə getmişdir. Orada səthi dərsləri bitirdikdən sonra Nəcəf şəhərinə getmiş və orada Böyük mərcə mərhum Ayətullah Seyyid Əbul-Qasim əl-Xoyidən 8 il müddətində xaric dərsi almışdır.

1993-cü ildə Şeyx Muhəmmədi 70 illik Sovet əsarətindən yenicə qurtulmuş, dini biliyi demək olar ki, yox dərəcəsində olan Azərbaycana Peyğəmbər (s) və Əhli-beytinin (ə) miras qoyduğu elmləri təbliğ etməyə gəlmişdir. O, Bakı şəhərinin Maştağa qəsəbəsində İmam Cəfər Sadiq (ə) mədrəsəsini təsis etmiş və ibtidadan başlayaraq islam elmlərini tədris etməklə məşğul olmuşdur. O, ölkəmizdə din və elm yolunda çətinlik və əziyyətlərlə dolu 15 ilini sərf etmişdir. Bu illər ərzində Şeyx Muhəmmədi Əhli-beyt (ə) məktəbinin yükünü çiynində daşıya biləcək alimlər yetişdirmişdir. İmam Rza (ə) mədrəsəsinin təsis olunması, burada yüksək dini elmlərin tədris edilməsi məhz Ayətullah Şeyx Kazim Muhəmmədinin bərəkətidir. Allah-təala qiyamət günündə İmam Baqir (ə) və İmam Sadiq (ə) məktəbinin davamçısı və müdafiəçisi olan o böyük Ustadımızı elə İmam Baqir (ə) və İmam Sadiqlə (ə) məşhur etsin. İlahi amin!Besiret.az 2013 © Bütün hüquqlar qorunur Məlumatlardan istifadə zamanı istinad zəruridir!
Site by: azDesign.ws